Реклама

Съобщение за планирано кастрене на короните на дърветата по ул. „Отец Паисий“ и ул. „Железничарска“, гр. Перник

Начало > Новини
08.10.2019 @ 15:17 ч. | Видяна: 10

Обява кастренеПълен текст на новината: http://pernik.bg/p/sobshhenie-za-planirano-kastrene-na-koronite-na-drvetata-po-ul-otec-paisij-i-ul-zheleznicharska-gr-pernik